Om utfylling og bruk

Tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021

Grunnopplysninger

Veiledning

 • Org.nr.
  Organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Ved å legge inn organisasjonsnummer her vil navn, adresse, postnummer og poststed fylles ut automatisk gjennom oppslag i registreret.

  Kort informasjon om søker
  Her hentes også informasjon fra Enhetsregisteret, men denne er ofte begrenset eller ufullstendig. Her kan søker utdype informasjonen.

  Prosjektansvarlig/ kontaktperson
  Personen som er ansvarlig for søknaden, og som Valgdirektoratet kan ta kontakt med ved behov. Det kan være hensiktsmessig at denne personen er en som har myndighet til å opptre på vegne av virksomheten. Ved en eventuell tildeling av tilskuddsmidler skal det fylles ut et akseptskjema og det må gjøres av en person som klart og tydelig opptrer på vegne av tilskuddsmottaker.

  Kontonummer
  Kontoen som eventuelle tilskuddsbeløp skal overføres til.

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?