Om utfylling og bruk

Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen. Nokre skjema er enda ikkje oppdaterte, men du kan likevel bruke dei.

Melde frå om mobbing eller dårleg skulemiljø

Eg vil melde frå om mobbing eller dårleg miljø på skulen

Viss du ikkje har det bra på skulen, må du seie frå til rektor eller ein annan vaksen på skulen. Foreldre eller føresette kan også seie i frå. *
Du kan sjølvsagt ringje til oss på eit tidspunkt som passar for deg. Bruk kontaktinformasjonen vår for å finne Fylkesmannen i fylket ditt. Vi har ope mellom klokka 08 og 15 på kvardagar.

Andre nettstader med meir informasjon:
Om meg *

Rettleiing

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?