Om utfylling og bruk

Melde frå om mobbing eller dårleg skulemiljø

Eg vil melde frå om mobbing eller dårleg miljø på skulen

Viss du ikkje har det bra på skulen, må du seie frå til rektor eller ein annan vaksen på skulen. Foreldre eller føresette kan også seie i frå. *
Du kan sjølvsagt ringje til oss på eit tidspunkt som passar for deg. Bruk kontaktinformasjonen vår for å finne Fylkesmannen i fylket ditt. Vi har ope mellom klokka 08 og 15 på kvardagar.

Andre nettstader med meir informasjon:
Om meg *

Rettleiing

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?