Om utfylling og bruk

FNT: Underveisrapportering - spørreskjema til elever

Innledning

Spørsmåla handler om forhold som er viktige for læringen din.
Det er ingen rette eller gale svar, vi vil bare vite hvordan du opplever situasjonen på skolen din.
Det er frivillig å delta i spørreundersøkingen.
Ingen skal vite hvem som svarer. Derfor skriver du ikke navnet ditt.
Men du gjør følgende :

• Skriv inn organisasjonsnummeret til skolen
• Du markerer om du er elev i grunnskole eller i vidaregående skole
• Du skriver inn klasse eller gruppe som du tilhører
• Du skriver inn fag
• På de åtte spørsmålene svarer du enten ja eller nei
• Til slutt: klikk "kontroller og send inn skjema" og dine svar er registrert

Hvilken skole *

Vil du lagre endringene du har gjort i skjemaet?